Fullmäktige 16 september

Sändning från Kumla kommunfullmäktige från Folkets Hus, måndag 16 september.

Programmet sändes: 2019-09-16 18:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Nya interpellationer, frågor och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Inkomna skrivelser och rapporter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Medborgarförslag om att tillhandahålla kommuncyklar för kommunanställd personal
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
7. Svar på motion från Socialdemokraterna att erbjuda pensionärer med mattjänst gratis resor till kommunens matsalar
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
8. Svar på motion från Miljöpartiet - om att förrätta ett flerfunktionellt råd istället för sociala rådet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Svar på motion från Sverigedemokraterna om skolorna i Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
14. Revidering av skötselplan, Hällkistan
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Revidering av skötselplan, Björka Lertag
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.